คลังข้อสอบ แหล่งรวมข้อสอบ แนวข้อสอบ GAT PAT สอบปลายภาค สอบ O-NET A-NET แบบฝึกหัด สำหรับติว ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ป.4 ป.6 ม.1 ม.4 สอบ TCAS

อินเตอร์ติวเตอร์บริการ Download ข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ และหลายระดับชั้นเรียน รวมทั้งข้อสอบจริงและแนวข้อสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบในสนามสอบจริง พร้อมทั้งมีแบบทดสอบออนไลน์ที่ได้ออกแบบมาจากติวเตอร์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ประเมินถึงระดับความรู้ที่จะนำใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ

วิธีการเข้าใช้งาน

  1.  หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน โปรดลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้งาน
  2.  หากมีบัญชีผู้ใช้งานแล้วเข้าใช้งานโดยการ login
  3.  การดาวน์โหลดข้อสอบออกไปใช้งานข้างนอก อินเตอร์ติวเตอร์บริการให้ฟรี โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีหรือหากต้องการสนับสนุนทีมงานในการหาข้อสอบที่มีคุณภาพและทันสมัย สามารถเลือก donate  สำหรับการดาวน์โหลดเริ่มต้นครั้งละ 10 บาท (ต่อครั้ง)
  4. รายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน อินเตอร์ติวเตอร์ไม่มีนโยบายในการขายคอร์สสอนพิเศษ โดยการติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานได้ให้ละเอียดไว้ 
  5. การเสนอสิทธิพิเศษสำหรับคอร์สสอนพิเศษ อินเตอร์ติวเตอร์จะส่งให้ทางอีเมลเท่านั้น
  6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่นี่
Scroll to Top