ฟิสิกส์

077b1961-d32b-4528-a0c1-6b9e38536e1e

วิชาที่หลายคนพูดกันว่ายาก คำนวณเยอะ เนื้อหาเรียนอะไรกันบ้าง

ม.4

 1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 2. การเคลื่อนที่แนวตรง
 3. แรงและกฏการเคลื่อนที่
 4. สมดุลกล
 5. งานและพลังงาน
 6. โมเมนตัมและการชน
 7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

ม.5

 1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 2. คลื่น
 3. แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี
 4. เสียง
 5. ไฟฟ้าสถิต
 6. ไฟฟ้ากระแส

ม.6

 1. แม่เหล็กและไฟฟ้า
 2. ความร้อนและแก๊ส
 3. ของแข็งและของไหล
 4. ฟิสิกส์อะตอม
Scroll to Top