ภาษาญี่ปุ่น

Japanese-language

ความสำคัญของภาษาญี่ปุ่น

ในปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมีค่อนข้างเยอะ คิดเป็น 40 % ของบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในไทย โดยผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ไฟฟ้า เครื่องจักร ด้านอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ยกตัวอย่างในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ก็มีบริษัทญี่ปุ่นให้เห็นอยู่มากมาย ถ้าเรามีความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่น โอกาสที่เราจะได้ทำงานกับบริษัทนั้นๆย่อมมีมากกว่า คนที่ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเลย

ทำไมถึงต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ถ้าพูดถึงในด้านการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางธุรกิจ การค้า หรือการทำงานร่วมกับองค์กรญี่ปุ่นก็จะได้รับความไว้วางใจมากกว่าคนที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลย โอกาสเติบโตก็จะมีมากกว่า และโอกาสที่จะสามารถเลือกทำงานกับองค์กรที่ดีๆ มีสวัสดิการดีๆก็ยิ่งมีมากกว่าด้วย

ภาษาญี่ปุ่นสำคัญเพราะในปัจจุบันตลาด และความต้องการของงานที่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นก็มีค่อนข้างมากแต่บุคคลากรที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในตอนนี้ถือว่ายังมีน้อยกว่าความต้องการของตลาดอยู่มาก เพราะฉะนั้น ในตอนนี้ถ้าคนที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้นั้นโอกาสตกงานมีน้อยมาก เราควรเปิดโอกาสให้ตัวเองในการเรียนถาษาที่ 3

 

Scroll to Top