ภาษาฝรั่งเศส

France-Language

ความสำคัญของภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่นิยมใช้สื่อสารกันทั่วโลก มีคนพูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่า 200 ล้านคนในหากมีความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่องค์กร / บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะประเทศในสหภาพอียู และประเทศในทวีปแอฟริกา รวมถึงองค์กรและบริษัทในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากล น้อยคนที่จะรู้ว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาเพื่อการทำงานและยังเป็นภาษาหลักที่ใช้ในองค์กรระดับนานาชาติ อาทิ ยูเอ็น สหภาพยุโรป ยูเนสโก้ โอทีเอเอ็น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล สภากาชาดสากล และอื่นๆ

และที่สำคัญเป็นภาษาที่สามารถนำไปสู่การเรียนภาษาอื่นได้ เช่น ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี และภาษาโปรตุเกส เนื่องจากเป็นภาษาที่มีรากฐานมาจากภาษาลาตินเช่นเดียวกัน หากว่า เรียนเข้าใจแล้ว การศึกษาต่ออีก 2 ภาษาก็ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งหากนับภาษาในตระกูลภาษาลาตินแล้ว ภาษาฝรั่งเศสมีผู้ใช้มากเป็นอันดับสาม รองจาก ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส รู้เช่นนี้แล้วอย่ามัวรีรอที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสจากติวเตอร์ของเรากับ Intertutors

Scroll to Top