ภาษาเยอรมัน

Germany-Language

ความสำคัญของภาษาเยอรมัน

เนื่องจากประเทศเยอรมนีมีเศรษฐกิจขนาดค่อนข้างใหญ่ (เป็นอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรป) แต่ว่าอัตราการเกิดของเด็กค่อนข้างต่ำ ทำให้ตลาดแรงงานเยอรมันกำลังขาดแคลนแรงงานที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างในเศรษฐกิจขณะนี้ ดังนั้นโอกาสในการหางานทำในเยอรมนีก็จะมีมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ส่วนด้านการศึกษาในประเทศเยอรมันนั้นนับได้ว่ามีมาตรฐานที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ที่สำคัญค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนียังมีค่าใช้จ่ายไม่แพง (หรือในบางรัฐก็ยังค่าเทอมฟรีอยู่) เมื่อเทียบกับในอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ทำให้ค่าใช้จ่ายหลักส่วนใหญ่ในการเรียนต่อตกอยู่ที่ค่าเช่าบ้านและค่ากินอยู่เท่านั้น การเรียนภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อนั้นจึงนับเป็นการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่ามาก ๆ (ยิ่งถ้านับว่าหลังเรียนจบมีตลาดงานที่ขาดแคลนแรงงานให้หางานทำต่ออีก ยิ่งน่าจะเป็นการลงทุนเรียนที่คุ้มทุนอย่างแน่นอน

Scroll to Top