วิธีสมัครเรียนพิเศษ

สามารถสอบถาม ปรึกษาเนื้อหารายวิชาที่ต้องการเรียนและสมัครเรียนพิเศษกับเรา อินเตอร์ติวเตอร์ ได้หลายช่องทางดังนี้

LINE @Intertutors

intertutors_facebook_ QR code

facebook.com/Intertutors.edu

  1. สมัครทาง LINE @intertutors แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียนกับแอดมินและยืนยันข้อมูลการสมัคร
  2. สมัครทาง Facebook แจ้งรายละเอียดที่ต้องการเรียนกับแอดมินในกล่องข้อความ และยืนยันข้อมูลการสมัคร จากนั้นรอยืนยันกลับจากติวเตอร์เพื่อนัดหมายวันเริ่มสอน
  3. ติวเตอร์หลักของอินเตอร์ติวเตอร์จะคัดเลือกและนำเสนอติวเตอร์ให้ท่านตัดสินใจเลือกเพื่อยืนยันระบุตัวติวเตอร์
  4. ติวเตอร์ที่ท่านเลือกจะติดต่อผู้ปกครองหรือผู้เรียน เพื่อนัดหมายวันเริ่มสอน
  5. กรณีต้องการเปลี่ยนติวเตอร์ หรือ หาติวเตอร์เพิ่ม สามารถติดต่อตามช่องทางข้างต้น
Scroll to Top