วิธีเรียนให้ฉลาดขึ้น

6 ขั้นตอนสู่การเรียนที่ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น

6 ขั้นตอนสู่การเรียนที่ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น เราเรียนรู้วิธีการขี่จักรยานได้อย่างไร? อาจมีคนให้สอนกับเราแค่สองสามครั้งแล้วเราก็ฝึกขี่แบบได้บ้างล้มบ้าง  ดังนั้นเราสามารถเรียนหนังสือได้ในลักษณะเดียวกัน ไม่มีใครเกิดมารู้วิธีเรียน เราต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนสองสามทักษะแล้วจึงฝึกฝนอย่างมีวินัย เหตุใดจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนของเรา? มันจะช่วยให้เราเรียนรู้และทำได้ดีในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวขึ้นสู่มัธยมต้นและมัธยมปลาย อยากมีเกรดเฉลี่ยที่ดีเป็นใบเบิกทางสู่คณะในมหาวิทยาลัยที่ชอบอย่างไม่ยาก ทำตามนี้เลย ต่อไปนี้เป็นหกขั้นตอนในการศึกษาอย่างชาญฉลาด: ตั้งใจเรียนในห้อง. จดบันทึกที่ดี วางแผนล่วงหน้าสำหรับการทดสอบและโครงการ ทำลายมันลง. (หากเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมาย ให้แบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆ) ขอความช่วยเหลือหากเราติดขัด […]