คลังข้อสอบ

คำแนะนำ บางข้อสอบ อาจไม่มีเฉลยหรือคำอธิบาย ข้อใดทำแล้วงง สับสนหาคำตอบไม่ได้ น้อง ๆ อาจนำมาใช้ประกอบการเรียนกับติวเตอร์ของเราได้ ยิ่งช่วงการสอบที่สำคัญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ปรึกษาโจทย์ ยาก ๆ เฉลยพร้อมคำอธิบาย กับติวเตอร์ส่วนตัวออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นรายชั่วโมง ไม่มีข้อผูกพัน ต้องการเรียนเท่าใด จ่ายเท่านั้น เป็นรายชั่วโมง กำหนดเวลาที่สะดวกได้
รายละเอียดเพิ่มเติม กดปุ่ม "PAY PER HOUR"

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2567

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2567

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2566

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2566

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2565

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2565

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2564

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2564

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2562

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2562

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2561

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2561

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2560

ข้อสอบ pre-test ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 2560

ข้อสอบ pre-test ม.1 ร.ร.สตรีวิทยา 2566

ข้อสอบ pre-test ม.1 ร.ร.สตรีวิทยา 2566

Scroll to Top