การสอบ #MUELT คืออะไร? ทำไม #เด็กมหิดล ต้องสอบ?

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University English Language Test (MU-ELT) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ MU-ELT ถูกออกแบบมาเพื่อวัดทักษะการฟังและการอ่านในชีวิตประจำวันในบริบทต่างๆ ผลสอบแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับระดับต่างๆ ของ “กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

โดยสามารถนำมาแสดงเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถใช้เพื่อบรรจุ เข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดสอบโดย ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นักศึกษาสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

จำนวน  400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

หากประสงค์รับใบรายงานผลฉบับพิมพ์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ใบรายงานผลฉบับพิมพ์ ค่าธรรมเนียม 30 บาท
 2. จัดส่งใบรายงานผลฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 20 บาท (หากมารับด้วยตนเองที่คณะศิลปศาสตร์ไม่มีค่าใช้จ่าย)
MU-ELT-answer-paper

เกี่ยวกับการสอบ

 1. ค่าสมัครสอบ 400 บาท สมัครที่นี่
 2. ปีการศึกษา 2567 เปิด 4 รอบ 
  • ประเภท PEB (กระดาษคำตอบ)
  • ประเภท CEB (คอมพิวเตอร์)

ดูรายละเอียดกำหนดการสอบที่นี่

3. เนื้อหาของ MU-ELT ถูกออกแบบมา เพื่อวัดทักษะทางการฟัง การอ่านในชีวิตประจำวัน

4. ข้อสอบ MU-ELT จะทดสอบ 2 ส่วนหลัก ๆ โดยมีทั้งหมด 150 ข้อ

  • Listening 
  • Reading 

5. ระยะเวลาในการทำข้อสอบ ก็คือ 2 ชั่วโมง

6. ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเปิดติว MU-ELTหรือทางเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ มี Official guide ให้เราได้ไปศึกษา แนวข้อสอบ 

7. ประกาศผล ประมาณ 10 วันให้หลัง หลังจากการสอบ

  • โดยเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ จะต้องได้ 84 คะแนน เต็ม 150 คะแนน
  •  สำหรับ MU-ELT จะจัดสอบปีละ 4 รอบ
Scroll to Top