SWU-SET

SWU-SET คืออะไร ทำไมต้องสอบ

SWU-SET คืออะไร ทำไมต้องสอบ สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงการตอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือที่เราเรียกกันว่า SWU-SET “คงไม่ปฏิเสธว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถนำผลการทดสอบนี้สายในพอร์ตเพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปได้ส่วนบุคคลทั่วไปเป็นการเพิ่มโอกาสในอาชีพหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี” SWU-SET คืออะไร SWU-SET (Srinakharinwirot University Standardized English Test) คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดย โครงการบริการวิชาการ […]