ผลคะแนน #O-NET66

ผลคะแนน #ONET66 สะท้อนคุณภาพการให้ความรู้?

ผลคะแนน #ONET66 สะท้อนคุณภาพการให้ความรู้ ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม […]