สอบเข้า ม.1

วิธีเรียนให้ฉลาดขึ้น

6 ขั้นตอนสู่การเรียนที่ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น

6 ขั้นตอนสู่การเรียนที่ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น เราเรียนรู้วิธีการขี่จักรยานได้อย่างไร? อาจมีคนให้สอนกับเราแค่สองสามครั้งแล้วเราก็ฝึกขี่แบบได้บ้างล้มบ้าง  ดังนั้นเราสามารถเรียนหนังสือได้ในลักษณะเดียวกัน ไม่มีใครเกิดมารู้วิธีเรียน เราต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนสองสามทักษะแล้วจึงฝึกฝนอย่างมีวินัย เหตุใดจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนของเรา? มันจะช่วยให้เราเรียนรู้และทำได้ดีในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวขึ้นสู่มัธยมต้นและมัธยมปลาย อยากมีเกรดเฉลี่ยที่ดีเป็นใบเบิกทางสู่คณะในมหาวิทยาลัยที่ชอบอย่างไม่ยาก ทำตามนี้เลย ต่อไปนี้เป็นหกขั้นตอนในการศึกษาอย่างชาญฉลาด: ตั้งใจเรียนในห้อง. จดบันทึกที่ดี วางแผนล่วงหน้าสำหรับการทดสอบและโครงการ ทำลายมันลง. (หากเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมาย ให้แบ่งมันออกเป็นชิ้นเล็กๆ) ขอความช่วยเหลือหากเราติดขัด […]

A-Level

การสอบ A-Level

การสอบ A-level การสอบ A-Level ในระบบ TCAS มีเป็นการทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ ซึ่งมักจะแบ่งออกเป็นหลายวิชาด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้: A-Level Math1: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงคณิตพื้นฐานและเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง A-Level Math2: เป็นการทดสอบความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับสูง โดยมุ่งเน้นที่ความซับซ้อนและการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา A-Level Sci:

TCAS68

TCAS กับ #dek68 รู้ก่อนได้เปรียบ

TCAS กับ #dek68 รู้ก่อนได้เปรียบ ในฐานะผู้ปกครองและนักเรียน #Dek68 เราต้องเริ่มที่จะศึกษาเกี่ยวกับระบบกลางการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย TCAS ทุกคน เราจำเป็นต้องรู้จักระบบ TCAS68 เพื่อให้เตรียมความพร้อมและวางแผนสอบได้ทันในอีก 1 ปี TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission

Scroll to Top