ขอบคุณที่สนับสนุนทีมงาน คุณสามารถใช้ดาวน์โหลดได้แล้ว

วิธีดาวน์โหลด
  1. กดปุ่ม “ดาวน์โหลด” เพื่อเข้า Google Drive
  2. ไม่ต้องเข้าระบบ กดไอคอนดาวน์โหลด
  3. ไฟล์ข้อสอบ จะอยู่ในเครื่องของคุณ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน file location: C:\Users\User\Downloads
Scroll to Top